«Әдебиеттегі Әлихан Бөкейхан бейнесі»

Жуырда Қарағанды қаласынан жарық көрген 184 беттік еңбекте Алаш көсемінің терең қатпарлы бекзат болмысын, қайраткерлік тұлғасын арқау еткен арнау өлеңдер мен эпиграмма, поэмалар мен пьесалар, прозалық шығармалардан үзінділер үлгісінде топтастырылған. Жинақты құрастырған Сағымбай Жұмағұл. Оның пікірінше, көркем мәтін Отан тарихындағы Алаш дәуіріне бойлап, әдеби үрдісті эстетикалық танымда түсіндіруге мүмкіндік береді.

Бөлісу: